Højeste renter og fladeste rentekurver i flere år

Renteprognosen er opjusteret for især kortere løbetider, efter Jyske Banks prognose for Fed, ECB og Nationalbanken er opjusteret markant. Vi venter fladere rentekurver på kort sigt, mens rentekurver stejler, når centralbankerne bliver mere bekymrede for lavere vækst end den alt for høje inflation.

  • Mere aggressive forventninger til Fed, ECB og Nationalbanken
  • Højere renter og fladere rentekurver på kort sigt
  • 5%’eren er nu åben i det konverterbare segment

Læs hele analysen [PDF]