Global energikrise holder hånden under NOK

NOK er steget kraftigt pga. den globale energikrise, og ikke på udsigten til renteforhøjelser, Norges Banks valutavekslinger i 2022 eller valutaflowet i NOK. Vi forventer, at NOK bliver svækket gennem 2022.

  • Energikrisen næppe et vedvarende løft til NOK
  • Attraktive renter i Norge ikke tilstrækkelig
  • Centralbanken mindsker storkøb af NOK i 2022
  • Valutaflow fortsætter ufortrødent ud af Norge
  • Kommerciel risikostyring af norske kroner og terminsrul


Læs hele analysen [PDF]