Fra raketfart til cruise control

Dansk økonomi udvikler sig rigtig positivt. Selv de hårdest ramte brancher under coronanedlukningen har nu set betydelig fremgang.

Efter genåbningsperiodens raketfart er aktivitetsudviklingen gået ind i en ny fase med et mere normalt opsvingstempo, der kan vare ved i de kommende år.

Vi skønner, at BNP stiger med 3,7 %, 3,4 % og 1,8 % i hhv. 2021, 2022 og 2023. De væsentligste risici knytter sig til mangel på arbejdskraft og muligheden for betydeligt højere inflation og højere renter.

Læs hele analysen [PDF]