Forventninger til Q2: Rekordvækst men pres fra højere omkostninger

Den amerikanske regnskabssæson for 2. kvartal går i gang i midten af juli med de store bankers regnskaber. Vi er ikke negative over for de kommende regnskaber fra S&P 500 selskaberne, men indtjenings overraskelserne forventer vi ikke bliver lige så store som de sidste par kvartaler.

Den høje indtjeningsvækst, omkring 60% å/å, er velkendt for markedet ligesom de også ved, at 2. kvartal kommer til at markere toppen af indtjeningsvæksten. Flere virksomheder vil antagelig nævne pres på indtjeningsmarginen (indtjening i forhold til salg) som følge af højere input-, transport- og lønomkostninger, og en vis forsinkelse i at overvælte de øgede omkostninger til salgspriserne og dermed forsøge at sende regningen videre til kunderne.

Det kan gøre, at markedet ikke tager lige så positivt imod regnskaberne som den høje indtjeningsvækst ellers kunne antyde.