Fladere rentekurver og stigende swapspænd

Massiv fladning af rentekurver og højere rentevolatiliteter i takt med højere inflation og indprisning af renteforhøjelser fra Fed, ECB, BOE og Nationalbanken indenfor det næste år.

Vi venter stadig, at ECB og Nationalbanken vil være betydeligt langsommere med opstramninger end Fed, så rentespænd på tværs af Atlanten udvides yderligere.

  • Høj inflation, fladere rentekurver og stigende swapspænd
  • Fed strammer pengepolitikken i et adstadigt tempo
  • ECB fortsat priset for aggressivt ift. renteforhøjelser
  • Potentiale i stejlere danske rentekurver
  • Kortere realkreditrenter ventes stadig lave


Læs hele analysen [PDF]