En rigtig højkonjunktur

Dansk økonomi buldrer derudaf med overraskende stor fremgang i beskæftigelsen. Energiprisstigningerne og forsyningsproblemer kan ikke alene ødelægge den gode udvikling. Med forbehold for omikron-situationen, så venter der forude nogle år med rigtig højkonjunktur, hvor risikoen for overophedning på arbejdsmarkedet bliver et permanent emne. Ledigheden kommer til at teste bundrekorderne. Vi skønner, at BNP stiger med 3,8 %, 3,2 % og 1,7 % i hhv. 2021, 2022 og 2023.

De seneste måneder har budt på en fortsat positiv udvikling i dansk økonomi. Vækstraterne er naturligvis blevet mindre efter den markante genåbningseffekt er overstået, men det er ganske givet mere udtryk for normalisering end for et varsel om en nær ende på opsvinget. Der er grundlag for en fortsat stærk efterspørgselsudvikling ovenpå den øgede opsparing under nedlukningerne. Og den store fremgang på arbejdsmarkedet giver en selvforstærkende positiv dynamik i 2022 og 2023. Samtidig er der udsigt til en solid global udvikling, hvilket i givet fald vil smitte positivt af på Danmark, se vores prognose for den globale økonomi.

Hovedpunkter

  • På vej mod test af ledighedsbundrekord
  • Optimistiske virksomheder håndterer forsyningsbøvl
  • Energiprisstigningerne skal helst ikke blive større
  • Nationalbanken sætter nok renten et nøk ned igen

Læs hele analysen [PDF]