Billigt britisk pund væk – nu rammer virkeligheden

Pundet er endnu lidt lavt prisfastsat, kapitalforvaltere er undervægtet i britiske aktiver, og der er udsigt til solid vækst fra 2. kvartal. Vi venter derigennem, at pundet vil stabilisere sig omkring kurs EUR 0,85 (DKK 8,75) i 2021.

Hovedpointer:

  • Globale kapitalforvaltere køber britiske aktiver
  • Væksten vil blomstre efter en svag start på året
  • Britisk pund fuld normaliseret nær kurs EUR 0,85
  • Servicesektor og lav egenkapitalforrentning begrænser optimisme
  • Risiko for cyklisk tilbageslag i global investeringsappetit
  • Kommerciel risikostyring af pundet og terminsrul

Læs hele analysen [PDF]