Tysk valggyser er også vigtig for EU

Med dødt løb i meningsmålingerne er det fuldstændig uafklaret, hvordan det tyske valg falder ud. Som det ser ud lige nu, står flere ting dog klart – nemlig at Tyskland kan få sin første tre-parti-regering siden 1950’erne, at regeringsforhandlingerne derfor bliver både langvarige og vanskelige, og at den nye kansler vil komme fra et af de to traditionelt store partier.

Afgørende for den nye regerings politik bliver, om det liberale FDP eller de Grønne bliver kongemager, da de står forskelligt på vigtige områder. Det er også meget interessant ift. Tysklands rolle i de kommende forhandlinger om EU’s finanspolitiske regelsæt. Her ønsker de Grønne en blødere kurs i tråd med de sydeuropæiske lande, mens FDP er på strammerfløjen.

  • Dødt løb i meningsmålingerne Kun tre-parti-regeringer er mulige lange og svære forhandlinger
  • Trods uenigheder udelukker partierne intet på forhånd
  • Det tyske valg spiller en vigtig rolle for finanspolitikken i EU
  • EU’s gamle regler vil gælde igen fra 2023 – men ikke for alle lande…

Læs hele analysen [PDF]