Fitch sætter USA’s kreditværdighed på negativ watch

Fortsat usikkerhed om gældsloftsforhandlingerne, høj inflation i UK samt stigende renter var for meget for risikovilligheden, og aktierne endte igen i rødt. Nyhederne fra forhandlingerne er stadig ikke opløftende, men meget positive meldinger fra Nvidia har givet risikovilligheden lidt medvind. I dag er der fokus på gældsloftsforhandlingerne, amerikanske nøgletal samt taler fra Fed og ECB.   

Markedsfokus

  • Ratingbureauerne reagerer på gældsloftsforhandlinger
  • Gældsloftsforestillingen fortsætter – bliver det en tragedie?

Dagens aktie

Danske Bank & Nordea – Kreditrisikoen under kontrol?

De nordiske bankers kreditrisiko på udlån til erhvervsejendomme har været i fokus de seneste måneder, i lyset af at kunderne oplever stigende renteomkostninger og samtidigt faldende værdi af ejendommene. Den største kreditrisiko ligger formentligt i udlån til kommercielle formål (kontorer, shoppingcentre etc.) og i mindre grad i udlån til private lejeboliger. Blandt de største nordiske banker ligger Handelsbanken med den største eksponering til kommercielle erhvervsudlån (14,9% af udlånet), mens Nordea og Danske Bank har en relativt lav eksponering på ca. 7% af det samlede udlån. Bankerne rapporterer generelt en lav ”loan-to-value” (LTV) på udlån til erhvervsejendomme på 45-55%, hvilket vi ser som en formildende omstændighed for den reelle kreditrisiko. Danske Bank har allerede øremærket 1,1% af udlånet til erhvervsejendomme som tabt, hvilket er markant højere end gennemsnittet for de resterende banker (0,3%), og vi ser derfor kreditrisikoen for Danske Bank som relativt behersket. Antager vi et scenarie med en markant negativ udvikling i kreditkvaliteten på udlån til kommercielle erhvervsejendomme, svarende til at disse udlån nedskrives med 5%, vil dette i gennemsnit erodere ca. 1/3 af de største nordiske bankers overskud efter skat i 2023. Her ligner Nordea en relativ vinder med ”kun” 19% af overskuddet efter skat i farezonen. Vi ser derfor kreditrisikoen for Danske Bank og Nordea som håndterbar, selv i et negativt makroøkonomisk scenarie, givet kombinationen af bankernes udlånssammensætning, hensættelsessaldi og lave LTV’er.

Med en afslutning på Estland-sagen i form af bødebetaling i Danmark og USA kan Danske Bank nu endelig fokusere tid og kræfter på at genoprette det kommercielle momentum i Danmark og Norden og slanke omkostningsbasen relativt til konkurrenterne de kommende år. Bankens profitabilitet er i kraftig bedring under højere markedsrenter, men vi ser endnu højere potentiale end markedet i øjeblikket, under forventning om højere nettorenteindtægter, en stærk kreditkvalitet, og dermed lave nedskrivninger, samt øget udlodning med henblik på at optimere bankens nuværende kapitalposition.

Med afsæt i det flotte forretningsmomentum, Nordea har realiseret de seneste år, samt en overbevisende eksekvering på det seneste transformationsprogram, ser vi det som realistisk, at Nordea når i mål med sine 2025-målsætninger. Lykkes dette, vil det bringe banken op blandt de mest profitable store banker i Norden og med et betydeligt udlodningspotentiale undervejs. Nordeas skalafordele som Nordens største bank lader dog fortsat vente på sig, men på lang sigt bør udrulningen af bankens kerne-IT-platform og fokus på at være blandt de bedste digitale banker kunne udløse skalafordele, som vil kunne øge profitabiliteten yderligere.
(Læs vores seneste analyse på Nordea og Danske Bank)

Se vigtig investorinformation i forhold til Jyske Banks analyser og anbefalinger på jyskebank.dk/investorinformation.


Selskabsnyheder

GN Store Nord: Gennemfører aktieemission og får 2,75 mia. kr. i kassen til nedbringelse af gæld.
(Læs vores seneste analyse på GN Store Nord)

Ericsson: Byretten i New York frikender selskabet for at misinformere investorer ift. Irak-rapporten
(Læs vores seneste analyse på Ericsson)

Nvidia: Stiger 24,6% i markedet oven på regnskab for første kvartal

Læs alle analyser og anbefalinger på enkeltselskaber på  FinansnytPlus.
Har du ikke adgang til FinansnytPlus, så tag fat i din rådgiver for at høre om dine muligheder for at få adgang.


Dagens vigtigste regnskaber

Jeudan, Costco, Dollar Tree, Weibo


Læs hele Morgennyt her [PDF]