Aftagende amerikansk inflation

Gårsdagens offentliggørelse af en lavere stigningstakt i den amerikanske forbrugerinflation gav rentefald og kurvefladning, aktierne fortsatte de seneste dages sivende tendens, mens US dollaren blot initialt blev svækket. Blandt aktiesektorerne var det de cykliske sektorer, som blev dagens største tabere. Det er vores vurdering, at tirsdagens inflationstal og markedsreaktioner næppe har selvstændig signalværdi.

I dag bliver der kun offentliggjort sekundære nøgletal, som industriproduktion fra euroområdet og svensk inflationsrapport (kl. 0800), og det er vores vurdering, at dagens handel vil ske med baggrund i bredere markedstemaer, som den vedvarende debat om Feds forventede opbremsning, svage makrotal fra Kina tidligt her til morgen og de geopolitiske konsekvenser af Nordkoreas ballistiske missilaffyringer.


Læs hele analysen [PDF]