Svag USD i 2024 kræver vækst og ingen uheld

Valuta

Mild økonomisk recession i USA og rentesænkninger i 2024 er nu konsensusforventningen, som skal svække USD. Potentialet er dog begrænset, og risikoscenariet er mere udbredt vækstsvaghed eller geopolitisk eskalering, som i givet fald kan løfte USD betydeligt.

  • Tvivlsomt potentiale for en svagere USD i 2024
  • Hovedscenarie: Mild recession i USA og Fed sænker renten
  • Risikoscenarie: Dybere recession eller geopolitisk eskalering

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.