Kapitalen strømmer mod USA – ingen svag US dollar

Valuta

En historisk stor omrokering af investeringer hos globale kapitalforvaltere fra Asien til USA kombineret med udsigten til begrænsede makro- og renteforskydninger i 2024 signalerer intervalhandel i USD næste år. Risikoscenariet er en værre global økonomi og geopolitik, som styrker USD.

  • USA overrasker, mens Europa og Kina skuffer
  • Mindre makro- og renteforskelle giver intervalhandel i 2024
  • Risikoscenarie: Dybere recession eller geopolitisk eskalering

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.