Valutaudsigt

Valutaudsigt

Siden sidste Valutaudsigt er der sket et skifte i stemningen på finansmarkederne, hvor markedsrenterne har været faldende, aktiemarkederne stigende og risikoappetitten er øget. Det er især sket på baggrund af en konsolidering af forventningerne til, at de toneangivende centralbanker er færdige med renteforhøjelser, hvilket de seneste rentemøder ikke har modsat sig.

  • Stærke kapitalmarkeder påvirker også valutaerne

  • USD-svækkelse drevet af ændret markedspositionering

  • Medvind til rentefølsomme valutaer kan blive udfordret

  • Læs analysen [PDF]  


    Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.