Valutaudsigt

Valutaudsigt

Dette er første udgivelse af en ny valutaservice, som Jyske Bank vil publicere 10 gange årligt ultimo måneden. Vi skriver om, hvad der rør sig her og nu på valutamarkedet, og vores mere strategiske vurderinger og prognoser for de næste 12 måneder fremgår også. God læsning.

  • Ny valutarapport publiceret ultimo måneden
  • Valutamarkedet – her og nu
  • Hovedscenarie for de næste 12 måneder
  • Grafer – prognose, konsensus og terminskurs

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.