Rentetop er nået, men fra højere niveauer

Renter

Renterne er fortsat op over sommeren, herunder især i den lange ende af rentekurverne. Vi fik renteforhøjelser fra Fed, ECB samt Nationalbanken i juli, men vi hælder til, at vi nu har nået en rentetop. Stigende økonomiske afmatningstegn ventes at vende fokus mod behovet for rentenedsættelser i begyndelsen af 2024. Vi venter flere rentenedsættelser end indpriset i markederne samt venter en stejlere rentekurve over prognosehorisonten.


  • Især amerikanske renter modtog et ekstra løft over sommeren…
  • … men tydeligere tegn på at rentetop nu er nået
  • Fed’s næste skridt bliver lempelser i 2024
  • ECB og Nationalbanken er også færdige
  • Realkredit: Kurvestejling


Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.