Fortsat tovtrækkeri om rentenedsættelser

Renter

Fokus er stadig på markedernes (nu mindre) aggressive indprisning af rentenedsættelser i år relativt til centralbankernes mere moderate signaler. Faldende inflation er stadig omdrejningspunktet, men andre faktorer kan også komme i fokus. Pilen peger fortsat nedad for renterne, og vi har blot foretaget mindre justeringer af renteprognosen.

  • Rentenedsættelser kommer gradvist nærmere – risici er skiftet

  • Renteudsving på inflationsudsigter – men det kan aftage

  • Fed og ECB vil have mere sikkerhed for vedholdende inflationsfald

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.