Taktisk energianalyse: Oliemarkedet strammer til før OPEC-møde

Råvarer

Naturgas
Med rygvind fra temperaturerne og svag økonomisk aktivitet holder forbruget sig lavt, mens inflow af LNG stadig er højt. Gaslagrene vil sandsynligvis slutte sæsonen på det højeste niveau i mere end 10 år. Vi venter et yderligere prisfald og lavere terminspriser. Afvent derfor risikoafdækning af næste vintersæson.

Diesel
Den cykliske top i crack-spændet er fulgt af et overraskende hurtigt tilbagefald, som afkræver ydmyghed. Det er dog vores vurdering, at både geopolitiske og fundamentale faktorer nødvendiggør et højt crack/raffineringspris fremover. Vi forventer, at den samlede dieselpris slutter året noget højere, og det gør risikoafdækning i dag meget attraktiv.

Brent råolie
Geopolitiske konfrontationer er ikke toppet, og risikopræmien holder Brent over $80. OPEC+ ønsker en stabil Brent over $80 og lavere olielagre, og vi venter, at OPEC i marts måned forlænger sin nuværende Forward Guidance, og det bør sikre underskud på oliebalancen.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.