Energianalyse: OPEC+ forlænger Forward Guidance

Råvarer

Naturgas
Et comeback til naturgasprisen er indtruffet fra samme sæsonbund, som i foråret 2023. Den fundamentale baggrund er dog uændret domineret af rigelige mængder naturgas, og den nedadgående pristrend er intakt i vores øjne. Vi venter et tilbagevendende salgspres og lavere terminspriser mod sommeren. Afvent derfor risikoafdækning af næste vintersæson.

Diesel
Den cykliske top i crack-spændet har sendt spændet yderligere nedad uden, at vi er i stand til at identificere en afgørende fundamental ændring. Vores vurdering er domineret af, at geopolitiske og fundamentale faktorer nødvendiggør et lidt højere crack på vej mod 2025. Med udsigt til en højere dieselpris fremover overfor en lavere terminspris, så fremstår risikoafdækning i dag meget attraktiv.

Brent råolie
Ingen konkrete tegn på en top i de geopolitiske konfrontationer, som har givet en ustabil Brent over $80. OPEC+ har dog helt forventeligt forlænget sin Forward Guidance for at sikre et oliemarked i underskud, træk på verdens olielagrene og en stigende pris for Brent råolie.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.