Energianalyse: Olie- og gaspriser på vej højere i efteråret

Råvarer

Brent råolie
Med Brent i godt $85 er forholdet mellem risiko og gevinst næppe længere attraktiv for hverken nye spekulanter eller forbrugere. Efterspørgselsuro i løbet af sommeren f.eks. omkring Kina kan kortvarigt sende Brent tilbage mod $80 – og her bliver det igen attraktiv for købere i forventningen om, at oliebalancen udviser underskud mod efteråret fulgt af en stigning mod $90… før lavere ind i 2025.

Diesel
Er risikoafdækningen af 3. kvartalsforbruget ikke indgået, så ser vi det attraktiv under et potentielt tilbagefald i Brent mod $80-niveauet. Lige nu er risiko og gevinstforholdet ikke interessant. Vi venter stigende dieselpriser mod efteråret, hvor vi sigter mod niveauet DKK 4,95 per liter. For 2025  anbefaler vi en lav risikoafdækning, da en 1 års termin stort set svarer til vores prognoseforventning.

Naturgas
EU’s sanktion mod omladning af russisk LNG øger den opfattede risiko for tab af Europas resterende import af russisk gas denne vinter. Vi ser det attraktivt at afdække et resterende vinterforbrug nær bunden af seneste interval ved €33 før, markedet forventeligt stiger mod €50 i en risikopræmie for evt. mistet russisk gas og for at kunne udkonkurrere Asiens import af amerikansk LNG.


Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.