Risiko for tab af russisk gas kan trække vinterprisen højere

Råvarer

Brent råolie
Brent tilbage over niveauet fra før det overraskende OPEC+ møde. En ekstrem volatilitet, som sandsynligvis har decimeret spekulanternes risikoappetit, og vi venter en vis stabilitet. Niveauet $77-$79 kan blive udgangspunktet for en stigning mod $90 drevet af sæsonmæssig stor efterspørgsel i 3. kvartal. Herefter returnerer en ny virkelighed med stigende olielagre og et prisfald mod $75 til sommeren 2025.

Diesel
Brug et muligt kortvarigt fald i Brent til at risikoafdække et evt. uafdækket dieselforbrug i 3. kvartal, da Brent får et midlertidigt yderligere comeback mod efteråret. Risikoafdækning for 2025 er blevet kompliceret efter OPEC+ nye produktionsplan. Vi anbefaler nu en lav risikoafdækning af forbruget i 2025, da en 12 måneders terminspris stort set svarer til vores prognoseforventning.

Naturgas
Et nyt prisinterval mellem €32,3 - €38,7 er etableret, men det prisniveau er næppe tilstrækkelig til at have indpriset et potentielt tab af russisk gas. Derfor anser vi det attraktivt at risikoafdække et resterende vinterforbrug nær bunden af det nyetablerede interval ved €33 før, markedet begynder at stige mod €50 for at hæve gasprisen tilstrækkeligt til at kunne udkonkurrere Asien.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.