Brent- og dieselprognose for 2025 sænket, og naturgas løftet

Råvarer

Brent råolie
Yderligere prognosejustering i denne uge. Vi venter et olieunderskud for 3. kvartal og en stigning mod $90-toppen, mens 2025 med en høj sandsynlighed nu bliver præget af et olieoverskud, som resulterer i lageropbygning og et prisfald mod 2023-bunden nær $75… hvis OPEC+ ikke sætter sin Forward Guidance på pause i 2025. Seneste 2 års prisinterval $75 - $90 fortsætter dermed.

Diesel
Vores væsentligt ændrede prognose for råolie betyder, at også den samlede dieselprognose er omlagt. Efter en kortvarig stigning i dieselprisen mod oktober i år venter vi prisfald mod juni 2025. En høj risikoafdækning KAN reduceres i tiden mod oktober. Er risikoafdækningen lav, er det stadig attraktiv at terminssikre mod juni 2025, da dette kan ske til en lavere pris end både i dag og forventet til juni 2025.

Naturgas
Mens genopfyldning af gaslagrene forløber solidt, så priser markedet en tiltagende risikopræmie for tab af russisk gas. LNG-gas, som Europa potentielt skal udkonkurrere fra Asien. Vi løfter prognosen for vinteren til €50. Er fuld risikoafdækning af vinterens forbrug ikke tidligere gennemført, så betyder vores nye prognose, at det er attraktivt at terminssikre sig med en vinterkontrakt til omkring €37.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.