Energianalyse: Prognoser for råolie, diesel og naturgas til juni 2025

Råvarer

Brent råolie
Vi udleder en høj sandsynlighed for, at OPEC+ forlænger sin nuværende Forward Guidance ind i 2. halvår 2024 for at sikre træk på verdens olielagre og en højere pris på Brent. Dette bliver annonceret efter lørdagens alliancemøde. I efteråret venter vi Brent i $97 for derefter at vige en smule i 2025.

Diesel
Varmt vejr, en stagneret europæisk industri og diesellagre som vokser i Europa kan presse crack-spændet mod $13 hen over sommeren. Et lavere crack modsvarer dog ikke udsigten til en stigende råoliepris. Samlet signalerer dette en stigende dieselpris mod vinteren. Vi anbefaler ufortrødent at udnytte det attraktive terminsmarked og eksekvere en normal risikoafdækning af dieselforbruget ind i 2025.

Naturgas
Det er tvivlsomt, at de fortsat stigende europæiske og amerikanske gaspriser er fundamentalt drevet. Mens Europas gaslagre står solidt, så kan spekulanters køb presse prisen endnu højere, desværre. Vi har længe anbefalet fuld afdækning af næste vinters forbrug. Er dette ikke sket, så må vi desværre sige, at spekulanterne kan drive gasprisen endnu højere på kortere sigt.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.