Energianalyse: USA og Saudi Arabien frister Israel med allianceaftale

Råvarer

Brent råolie
En omfattende politisk aftale mellem USA, Saudi Arabien og Israel kan være nært forestående, hvilket leder til risikoreduktion og olieprisfald. Fundamentalerne peger ufortrødent mod et olieunderskud og en Brent stigende mod $97 i efteråret. Vi venter, at OPEC+ fastholder produktionsniveau på juni-mødet.

Diesel
Varmt vejr, et stagneret Europa og dieselimport fra Asien presser diesel crack-spændet nedad mod $13 i 2. kvartal. Et lavere crack kan dog ikke kompensere for udsigten til en stigende råoliepris og dermed en samlet stigende dieselpris mod 2025. Vi anbefaler at udnytte det attraktive terminsmarked og eksekvere en normal risikoafdækning af dieselforbruget ind i 2025.

Naturgas
Vejret arter sig og LNG-eksporten flyder mod Europa i et signal om, at restopfyldningen af gaslagrene mod næste vinter fremstår meget overskuelig. Risici centrerer sig om geopolitik og uventede importproblemer med LNG. Vi anbefaler, at den enkelte virksomhed har afsluttet risikoafdækningen af næste vinters naturgasforbrug.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.