Energianalyse: Langstrakt optakt til supervigtigt møde i OPEC+

Råvarer

Brent råolie
Konfliktniveauet i Mellemøsten forbliver ekstremt med nye angreb, mens russisk eksport af olieprodukter falder. Ingen tegn på, at OPEC+ står klar med mere olie i et langstrakt opløb til alliancens superafgørende beslutning i juni. Vi venter ufortrødent, at Brent råolie stiger til $97 ind i 2025.

Diesel
Diesel crack-spændet er på vej nedad mod $13 i 2. kvartal. En tendens, som står i kontrast med langsigtede risici for et højere crack-spænd, som sammen med en stigende råoliepris signalerer stigende dieselpriser mod 2025. Vi anbefaler at udnytte det attraktive terminsmarked og eksekvere en normal risikoafdækning af dieselforbruget ind i 2025 i forhold til virksomhedens finanspolitik.

Naturgas
Amerikansk eksport af LNG oplever kortsigtede udfordringer, og geopolitikken lurer faretruende. Mens Europas restopfyldning af lagre mod næste vinter fremstår meget overskuelig, så er der ingen grund til overmod. I vores øjne bør den enkelte virksomhed have afsluttet risikoafdækningen af næste vinters naturgasforbrug.


Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.