Gengældelsesangreb i Mellemøsten bølger frem og tilbage

Råvarer

Naturgas
Kortsigtede risikofaktorer – som geopolitik og lavere risikoappetit - har løftet gasprisen, og vi opjusterer prognosen for 2. kvartal til €25. Det fundamentale og langsigtede nedadgående prispres er uforandret, og Europa vil stå stærkt til næste vintersæson. Vi anbefaler, at den enkelte virksomhed har afsluttet næste vinters indkøb af naturgas.

Diesel
Vi reviderer hovedscenariet og venter et lavere crack mod $13 i 2. kvartal, før mere langsigtede risici for et højere crack-spænd og råoliepris samlet betyder stigende dieselpriser mod 2025. Vi anbefaler at udnytte det attraktive terminsmarked og risikoafdække dieselforbruget ind i 2025.

Brent råolie
Risikoen for gentagne gengældelsesangreb mellem Israel og Iran er høj og dermed også for, at krigen spreder sig i regionen og trækker USA med ind. Samtidig er der tegn på, at russisk olieeksport aftager. Oliebalancen er stram, og vi venter, at Brent råolie stiger til $97 ind i 2025.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.