Vejen mod den grønne omstilling – langt fra tro, håb og forventning

Temaanalyse

Massive investeringer i sol-, vind-og vandkraft er i fuld gang, og udfasningen af fossil energi i Europa er endnu mere aktuel med krigen i Europa.

En ny geopolitisk realitet og en utilstrækkelig koordinering af investeringerne i grøn og sort energi samt mineraler betyder desværre, at energiomstillingen forløber langt fra tro, håb og forventning.

  • Strategiske vurderinger og konsekvenser
  • Mismatch i den grønne energiomstilling
  • Ingen grøn omstilling uden massivt forbrug af mineraler
  • Når politikerne indser en virkelighed langt fra forventning

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.