Renter er på højeste niveauer siden marts

Renteprognose

Renter er steget markant og rentekurver er fladet betydeligt i de seneste uger drevet af høgeagtige centralbanker og stigende risikoappetit.

Rentetoppen siden marts bliver derfor testet eller er allerede brudt. Prognoserne for Fed og ECB er mindre aggressive end indpriset i markederne: Prognosen for Fed er ændret til, at Fed ikke hæver renten yderligere i denne rentecykel, mens ECB og Nationalbanken kun hæver renten i juli.

Renter ventes stadig nedsat i 2024. Markedsrenter ventes at falde mere end indpriset.

  • Renter er på højeste niveauer siden bankuroen startede i marts
  • Ny Fed-prognose: Ikke flere renteforhøjelser
  • ECB og Nationalbanken hæver kun renten én gang mere
  • 5%’eren er stadig åben i det 30-årige segment

 


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.