Landingen trækker ud

Global Økonomi

Verdensøkonomien har været overraskende robust, og den ventede landing trækker derfor ud. Den forsinkede effekt af de kraftige renteforhøjelser tynger imidlertid stadig, og vi venter fortsat mild recession i USA og stagnation i euroområdet. Usikkerheden er stor ikke mindst i forhold til, om centralbankerne rammer den rigtige balance i stramningerne.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.