Afmatningen er næppe overstået

Dansk økonomi

Pessimismen er blevet mindre i løbet af foråret, og beskæftigelsen stiger stadig. Men aktivitetsudviklingen er svag, når man ser bort fra medicinalsektoren. Og husholdningernes månedlige rentebetalinger er steget med 2 mia. kr. det seneste år.

Vi vurderer derfor, at afmatningen fortsætter i dansk økonomi og først langsomt vender i løbet af 2024. Vores skøn på årsvæksten i BNP lyder på 0,8 % og -0,1 % for hhv. 2023 og 2024.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.