USA: Jobvæksten levede slet ikke op til det frygtede

Økonomi

Svagere jobvækst end ventet og især end frygtet dæmper frygten for kraftige renteforhøjelser fra Fed. Jobrapporten var på flere punkter svagere end ventet. Jobvæksten var svagere end ventet i juni, og den blev nedjusteret kraftigt i de to seneste måneder. Endeligt kom næsten 25 % af jobvæksten fra den offentlige sektor, mens jobvæksten i den private sektor var den laveste i lang tid.

Der var dog også områder, hvor jobrapporten var stærkere end ventet. Lønstigningerne var lidt kraftigere end ventet, og de blev oprevideret i de to foregående måneder. Den gennemsnitlige arbejdstid steg mere end ventet, og det svarer til over 300 T ekstra jobs. Arbejdsløsheden faldt som ventet 0,1 %-point til 3,6 %.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.