Feds renteforventninger sender renterne ned og aktierne op

Økonomi

Her til aften fastholdt Feds rentekomite helt som ventet renten på 5,25-5,50 %. Medlemmerne fastholdt også forventningerne til, at de sænker renten 3 gange i løbet af 2024, hvilket var et af de store temaer for investorerne. Powell vurderer også, at det vil være passende at sænke renten på et tidspunkt i år og holdt dermed døren åben for rentenedsættelser. Men Powell understregede også, at rentenedsættelser kræver, at Fed bliver mere sikre på, at inflationen falder ned mod målsætningen. Det kræver flere data og især flere inflationsdata, og det betyder fortsat fokus på forbrugerpriserne. Samtidig var Powell nok lidt til den dugagtige side på aftens møde, men der var dog både due- og høgeagtige signaler. Investorerne tog dog mest notits af de dueagtige signaler og sendte renterne ned med 7 bp i den 2-årig og 2 bp i den 10-årige. Rentemarkedet indpriser nu en sandsynlighed på lidt over 80 % for en rentenedsættelse på juni-mødet, og samlet set 82 bp i rentenedsættelse for hele året. Det løftede aktiemarkedet, hvor S&P500 endte i 0,9 %. Rentefaldet svækkede dollaren.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.