Bekymrende forbrugerpriser udløser ikke nye renteforhøjelser

Økonomi

De amerikanske forbrugerpriser var lidt blandede. De underliggende forbrugerpriser steg som ventet, mens de samlede forbrugerpriser steg lidt mere end ventet. Selvom de underliggende forbrugerpriser steg som ventet, så var der lidt bekymrende træk i detaljerne. Vi så bl.a. en acceleration i lejeværdi af egen bolig samt lidt bredere fordelte stigninger i servicepriser ex. huslejer. Vi vurderer dog, at det ikke er tilstrækkeligt til at få Fed til at skifte holdning og begynde at hæve renten igen. Vi venter således, at Fed fastholder renten på mødet den 1. november, og mht. rentemødet i december (den 13.) kommer der to forbrugerprisrapporter inden.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.