Solid jobvækst i USA, men kan vi stole på tallene?

Økonomi

Jobvæksten var stærkere end ventet i december, og det tyder på en stærkere end ventet amerikansk økonomi. Men den store nedrevidering af jobvæksten i de to foregående måneder piller noget af glansen af den solide jobvækst og stiller spørgsmål ved troværdigheden af jobtallene i den seneste måned. Lønstigningerne og arbejdsløsheden var lidt stærkere end ventet, og det kan give panderynker hos de Fed-medlemmer og rentemarkedet, der hælder mod hurtige rentenedsættelser. Faldet i arbejdstiden kan være et signal om svækkelse af efterspørgslen, men foreløbig svinger de meget, og vi er derfor noget afdæmpede mht. alt for håndfaste konklusioner på det punkt.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.