Kanon jobvækst presser Fed mod nye renteforhøjelser

Økonomi

Jobvæksten var dobbelt så stærk som forventet, og samtidig blev den oprevideret markant i de to foregående måneder. Det tyder på et kraftigt comeback til efterspørgslen efter arbejdskraft fra virksomhedernes side. Den stærke jobvækst øger presset på Fed for at hæve renten yderligere, og det sender renterne op i USA, svækker aktierne og styrker dollaren.


Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.