Forbrugerpriser giver små panderynker hos Fed

Økonomi

De underliggende forbrugerpriser steg igen en spids mere end ventet i februar, og det giver små panderynker hos Fed. Stigningen var dog ikke helt så kraftig som i januar. Samtidig steg varepriserne ex. fødevarer og energi for første gang i 9 måneder. Der var dog også bekymrende træk, som for eksempel lidt for kraftige stigninger i de øvrige servicepriser. Dem holder Fed meget øje med, fordi de er mest påvirket af lønstigningerne. Dagens forbrugerpriser påvirker dog ikke vores vurdering af Feds rentenedsættelser, som vi fortsat venter starter i juni. Den solide stigning i de underliggende forbrugerpriser betyder også, at der er fokus på producentpriserne på torsdag, da de kan give en yderligere indikation af om Feds foretrukne inflationsindikator udvikler sig.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.