Fed leverede høgeagtig rentepause og trykker aktierne

Økonomi

Fed fastholdt helt som ventet renten på dagens rentemøde, men signalerne var samtidig relativt høgeagtige. Interessen samlede sig især om Feds dot-plot, der udtrykker medianen af komiteens renteforventninger. Til gengæld var der ikke så meget nyt fra Powells pressekonference. Dot-plottet indeholdt endnu en renteforhøjelse i år, og samtidig halverede rentekomiteen det forventede antal rentenedsættelser i 2024. De fastholder udsigten til rentenedsættelser i 2025, men halveringen af rentenedsættelserne i 2024 tyder på, at renten forbliver højere i længere tid. Samtidig fastholder Fed forventningerne om en relativt solide prisstigninger i resten af året og ind i 2024. De venter faktisk, at kerneinflationen først rammer målsætningen ultimo 2026. Inflationen aftager ganske vist fra 2023 til 2024, men med en højere nominel rente betyder det også en højere realrente.


Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.