ECB sigter mod en rentenedsættelse til juni

Økonomi

Inflationsudsigterne fortsætter med at bedre sig, og første rentenedsættelse fra ECB rykker tættere på. Lagarde signalerede, at ECB sigter mod juni, hvilket er i tråd med vores prognose. Det kræver dog, at nøgletallene arter sig, og især at der kommer flere indikationer på, at det indenlandske prispres aftager. Hvis ikke serviceprisinflationen falder, og lønvæksten viser yderligere tegn på at toppe ud, er risikoen, at ECB venter endnu længere end juni.

  • Lagarde: ”Vi er lidt klogere til april og meget klogere til juni…”
  • Lavere inflationsprognose baner vejen for rentenedsættelser fra juni
  • Indenlandsk prispres og lønvækst afgørende for ECB

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.