Markant inflationsfald baner vejen for ECB

Økonomi

I kølvandet på de overraskende lave inflationsdata for november og generelt svage vækstsignaler lægger vi en ekstra rentenedsættelse ind fra ECB i juni 2024. Vi vurderer dog stadig, at ECB vil gå gradvist til værks pga. det fortsat solide arbejdsmarked med rekordlav ledighed og høj lønvækst. Hvis væksten skuffer yderligere, er risikoen, at ECB rykker endnu hurtigere.

  • Vi lægger en ekstra rentenedsættelse fra ECB ind i prognosen
  • Særligt kerneinflationen overrasker markant
  • Solidt arbejdsmarked og høj lønvækst udfordrer stadig ECB

  • Læs analysen [PDF]  


    Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.