Økonomiske udsigter: Den optimale landing af verdensøkonomien

Økonomi

Verdensøkonomien har været robust over for de høje renter godt hjulpet af stærke arbejdsmarkeder. Europa ser endelig ud til at have lagt den langstrakte stagnation bag sig, mens ellers højtflyvende USA så småt er på vej ned i gear. Recessionsrisikoen er kun moderat, og det har holdt hånden under aktiemarkederne. Selv om det lyder som en optimal landing af verdensøkonomien efter nogle turbulente år, er der stadig udfordringer. Ikke mindst for centralbankerne, da inflationsfaldet mange steder er bremset op.  

  • Moderat vækst i verdensøkonomien  
  • Vi forventer mild afmatning i USA og gradvis bedring i Europa 
  • Solide arbejdsmarkeder understøtter væksten  
  • men risikerer også at fastholde inflationen på et for højt niveau 
  • Det betyder, at centralbankerne måske ikke kan levere de ventede rentenedsættelser 
  • Geopolitiske risici lurer også fortsat 

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.