Dansk Økonomi: Dansk økonomi med forsigtig pil op

Økonomi

Dansk økonomi ser ud til at være forsigtigt på vej ud af den afmatning, der har lagt en dæmper på aktivitetsvæksten, når man ser bort fra boomet i medicinalsektoren. Økonomien lader nu til at være i fremgang, selv når man fraregner medicinalvarerne. Krisen nåede aldrig at ramme, selvom renterne er sat meget op. Og i vores hovedscenarie undgår arbejdsmarkedet nedgang i 2024 og 2025. 

  • Udenfor medicinalsektoren er udviklingen gået fra vandret til svag pil op.  
  • Samtidig er medicinalsektoren potentielt ikke færdig med at vokse stærkt 
  • Vi opjusterer udsigterne for arbejdsmarkedet, så vi ikke længere forventer fald i beskæftigelsen. 
  • Boligpriserne er steget yderligere efter en langsom start på året. 
  • På sigt er risikoen, at høj lønvækst puster til inflationen i Europa, så renterne stiger igen 

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.