Jobrapporten dæmper udsigten til rentenedsættelser

Økonomi

Jobvæksten var nogenlunde som forventet, men de øvrige komponenter overrasker positivt. Især et stort fald i arbejdsløsheden får investorerne til at spærre øjnene op, men også stærkere lønstigninger og længere arbejdstid vidner om et lidt mere solidt arbejdsmarked end især rentemarkederne har indprist. Det reducerer sandsynligheden for hurtige rentenedsættelser, og det sender de lange obligationsrenter op. Det styrker dollaren, mens aktiemarkedet er lidt småsurt. Aktieinvestorerne kan varme sig ved en solid jobvækst og en fornuftig indkomstfremgang for lønmodtagerne, der kan understøtte privatforbruget, mens rentestigningerne naturligvis er en belastning for aktierne.

Læs analysen [PDF]  


Du løber en risiko, når du investerer i finansielle instrumenter. Informationer og anbefalinger på disse sider er generelle og ikke personlig rådgivning. Læs mere her: Information om analyser, anbefalinger, interessekonflikter og risici.