Ruslands invasion af Ukraine - overblik over sanktioner

Om situationen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland

Danske virksomheder og personer skal overholde de sanktioner, der er indført som reaktion på Ruslands invasion af Ukraine. Som virksomhed med samhandel med de berørte områder er det derfor nødvendigt at undersøge, om/hvordan man bliver påvirket af sanktionerne. En overtrædelse af påbuddene vil medføre bøde eller fængsel. Værktøjerne nedenfor kan hjælpe dig i processen.


Vejledning til virksomheder

The Trade Council, som er en del af Udenrigsministeriet, har udarbejdet en vejledning til virksomheder bl.a. omkring sanktioner, rejsevejledninger og information til danske virksomheder med setup i Rusland. Gå til The Trade Councils side om Ukraine

Virksomhedsguiden

En temaside giver bud på, hvordan din virksomhed bliver påvirket af Ruslands invasion af Ukraine. Læs f.eks. om reglerne for force majeure, reglerne for ansættelse af ukrainske flygtninge, og hvordan du tænker IT-sikkerhed ind i din virksomhed. Gå til Virksomhedsguidens side om Ukraine

Eksportkontrol

Erhvervsstyrelsen har ansvar for at administrere og informere om gældende regler, og de er den nationale eksportkontrolmyndighed. Hos deres Team Global Handel og Sikkerhed kan du få vejledning om hvilke produkter, der er underlagt sanktioner, og hvordan du skal forholde dig til eksporttilladelser, dual-use produkter mm. Gå til Erhvervsstyrelsens side om eksportkontrol

TARIC

Er din vare omfattet af sanktioner? Indtast varenomenklaturen - og nogle få andre oplysninger - for den vare, du vil sælge til/købe fra de sanktionerede lande og få svar på, om der er noget, du skal tage højde for. Gå til Skatteforvaltningens side om toldordninger

EU Sanctions Map

Visse personer, virksomheder og enheder er underlagt sanktioner som gør, at du ikke må handle med dem, at deres økonomiske midler skal indefryses, og at de har forbud mod at rejse ind i EU. Søg på enten efternavn eller virksomhedsnavn for en afklaring af, om der er sanktioner, du skal forholde dig til. Gå til EU Sanctions Map

EU's FAQ om sanktionerne mod Rusland

EU-Kommissionen har offentliggjort en hjemmeside med FAQ om sanktionerne mod Rusland. FAQ'en besvarer bl.a. spørgsmål om de finansielle restriktioner, indefrysning og forsikring. Læs FAQ'en på Kommissionens hjemmeside

EU's vejledning om ejerskab og kontrol

Som virksomheden er det dit ansvar at sikre, at du ikke stiller varer, pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed for de personer, virksomheder eller organer, der er omfattet af indefrysning. EU har udgivet en vejledning om, hvordan man undersøger, om en virksomhed er ejet eller kontrolleret af en person eller virksomhed, der er optaget på EU’s sanktionslister. Gå til EU's vejledning om ejerskab og kontrol


Hvad betyder krigen i Ukraine for danske virksomheder?


Mere viden