Udenlandske garantier

Din virksomhed kan komme ud for at en udenlandsk kunde/modpart kræver en bankgaranti, ligesom du også selv kan ønske at sikre din virksomhed ved at få en garanti.

Du skal være opmærksom på, at udenlandske forhold kan være forskellige fra danske. Bl. a. kan der være krav om, at garantier skal udstedes af en lokal bank mod en kontragaranti fra Jyske Bank, og nogle lande respekterer ikke en fast udløbsdato.

Jyske Bank kan hjælpe med at lave et forslag til udformningen af garantier, så de matcher de aftalte vilkår og virksomhedens behov.

Jo før, man kommer i gang, jo bedre, især hvis der er krav om udstedelse af en lokal bankgaranti mod en kontragaranti. I disse tilfælde kan der være en del formaliteter, som skal være i orden, og det kan tage tid.

En garanti bør altid være tilpasset den konkrete forretning. Det er derfor vigtigt, at vi har alle de nødvendige oplysninger, når vi skal formulerer garantiteksten. For at gøre det lettere – både for dig og for os – har vi lavet en “Garantianmodning”, som indeholder de nødvendigste punkter.

Garantianmodning [PDF]

Hvornår kan garantibeløbet udbetales?

Ved international handel findes der to modeller for, hvornår banken kan udbetale garantibeløbet:

Anfordringsgaranti

Modtageren af garantien kan få beløbet udbetalt, blot han kommer med en erklæring om, at stilleren af garantien ikke har opfyldt sine forpligtelser. Hvis stilleren af garantien er uenig, må de to parter selv afgøre sagen – udenom banken. Når Jyske Bank kontragaranterer for en garanti, udstedt af en bank i udlandet, vil garantien altid være en anfordringsgaranti.

Garanti på vilkår (betinget garanti)

Her er udbetalingen betinget af, at parterne er enige. Stilleren af garantien skal altså indrømme, at han ikke har opfyldt sine forpligtelser. Er parterne uenige, kan banken kun udbetale beløbet til garantimodtageren, hvis han kan fremvise en dom eller en voldgiftsafgørelse, der fastslår, at han har krav på beløbet.

Vær opmærksom på

Jyske Bank anbefaler, at anfordringsgarantier er underlagt et særligt regelsæt: URDG 758, udstedt af det Internationale handelskammer. Disse regler er bredt anerkendt og tilbyder skabeloner til de forskellige garantityper.

Standby remburser er en særlig type anfordringsgaranti, som især stilles overfor USA og lande i Fjernøsten, men i stigende omfang også overfor europæiske lande. Denne form for garanti er underlagt de internationale regler for Standby Letters of Credit el. de almindelige rembursregler.

Læs mere om Internationale garantier


Udfyld formularer, print og send til Jyske Bank

Formularer - garantier [PDF]

Sikr dit salg med en garanti

Få Jyske Bank til at indestå for udlevering før dokumenterne er fremme - udleveringsgaranti/skadeløshedserklæring
Få en finansieringsløsning med SMV-garanti - oplysningsskema