Opsætningsfejl i Netbank Erhverv

Vores Datacentral, Bankdata, har konstateret en opsætningsfejl i Netbank Erhverv, som tilbydes erhvervskunder i Bankdatas ejerbanker, herunder Jyske Bank. 

Fejlen, som nu er rettet, har medført, at betroede personer med adgang til virksomhedens netbank, fx en bogholder, i særlige tilfælde har kunnet se oplysninger på betalinger fra private konti – også selv om personen ikke har haft fuldmagt til disse private konti. Det er oplysninger om beløb, beløbsmodtager og besked til modtageren, der har været mulighed for at se.

Læs Bankdatas information om opsætningsfejlen.