Erhvervskunder skal ikke have en databehandleraftale med Jyske Bank

Den 25.5.2018 træder den nye Databeskyttelsesforordning i kraft, og med den skærpes reglerne for behandling af personoplysninger. Herunder kravene til, hvornår der skal udarbejdes databehandleraftaler.

Som erhvervskunde overvejer du sikkert, om du og din virksomhed lever op til de nye regler, og om du har de aftaler på plads, du skal have – også med din bank. Men i bankens relation til dig som erhvervskunde er banken dataansvarlig og ikke databehandler. Derfor skal du heller ikke have en databehandleraftale med Jyske Bank.

Forskellen på at være dataansvarlig og databehandler:

  • Dataansvarlig: Den fysiske/juridiske person mv., der bestemmer til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler personoplysningerne må behandles.
  • Databehandler: Den fysiske/juridiske person mv., der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

Databehandleren bestemmer i modsætning til den dataansvarlige hverken hvordan eller med hvilke formål, der må behandles personoplysninger.

Fælles for alle i branchen

Jyske Bank er som finansiel virksomhed underlagt en række reguleringer og kontroller. Forholdet mellem dig og Jyske Bank reguleres af ”Jyske Aftaler” og ”Sådan handler Jyske Bank- Generelle forretningsbetingelser – erhvervskunder[PDF]”, hvor behandling af dine personoplysninger også indgår.