Spørgsmål og svar Netbank forsikring

Dette er en generel og ikke-udtømmende beskrivelse af forsikringen. De nærmere betingelser og vilkår for dækningen fremgår af forsikringsbetingelserne, samt Regler for Jyske Bank eBanking.

En eventuel dækning i skadestilfælde forudsætter en individuel og konkret vurdering af, om betingelserne for dækning er opfyldt. AIG Europe Limited står for denne vurdering.


Hvem har Netbank forsikring?

Hvis du har en konto, der anvendes til erhvervsmæssige formål, så er du dækket af forsikringen.


Hvilke konti er dækket?

Forsikringen dækker alle dine konti i Jyske Bank og i øvrige pengeinstitutter i EU/EØS lande, som benyttes til erhvervsmæssige transaktioner, når netbanksindbruddet er sket via Jyske Banks netbank eller mobilbank. Også selvom indbruddet er sket via Jyske Netbank Privat.


Hvad er dækket?

Forsikringen dækker direkte tab af penge som følge af tredjemands uautoriserede adgang til erhvervskonti, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt. Dermed dækker forsikringen som udgangspunkt overførsler, som ikke er udført af en bruger i netbanken. Eksempel på dette kunne være Phishing eller Malware.

Modsat dækker forsikringen ikke, hvis det er en bruger i netbanken, som har lavet overførslen, selvom brugeren er blevet narret til at lave overførslen. Eksempel på dette er CEO Fraud eller forfalsket faktura.

Se en nærmere beskrivelse af dækningen i forsikringsbetingelserne


Hvad er forsikringssummerne?

Der er en årlig forsikringssum på op til 3. mio. kr. per kunde (juridisk enhed) per forsikringsår.

På cyberforsikringen er forsikringssummen på op til 1. mio. kr. per kunde (juridisk enhed) per forsikringsår.


Hvad dækker en cyberforsikring?

Cyberforsikringen dækker bl.a. omkostninger til genoprettelse af IT-systemer efter et hacker angreb, eller juridisk bistand hvis der er stjålet personoplysninger. Det er en forudsætning for at være dækket af cyberforsikringen, at systemer mv. er blevet hacket i forbindelse med et indbrud i netbanken.

Se mere i betingelserne om de nærmere vilkår for at være dækket af cyberforsikringen


Hvad er selvrisikoen?

Selvrisikoen er 0 kr. pr. skade.


Hvad koster denne forsikring?

Forsikringen er gratis for alle kunder i Jyske Bank.


Jeg har allerede en netbankforsikring. Hvordan dækker den sammen med netbankforsikringen gennem Jyske Bank?

Forsikringen tegnet igennem Jyske Bank dækker ikke den del af netbankindbruddet, der er dækket af din egen netbankforsikring. Det er derfor vigtigt at anmelde indbruddet til dit eget forsikringsselskab.

Hvis selvrisikoen på din egen forsikring er højere end forsikringen tegnet gennem banken, dækker forsikringen tegnet gennem banken forskellen i selvrisikoen. Dermed vil du maks. skulle betale 0 kr. i selvrisiko pr. skade.


Hvem vurderer min skadesanmeldelse?

AIG Europe Limited står for vurderingen af, om betingelserne for dækning er opfyldt i tilfælde af skadestilfælde.