Forsikring mod indbrud i netbank og mobilbank

Det er vigtigt, at du som kunde føler dig tryg i relationen til Jyske Bank. Derfor er alle kunder med erhvervskonti i Jyske Bank og en Jyske Netbank Erhverv eller en Jyske Bank Netbank Privat med fuldmagt til erhvervskonti i Jyske Bank automatisk dækket af en netbankforsikring inkl. cyberforsikring.

Kort om forsikringen:

  • Dækker tab på konti i Danmark og øvrige EU/EØS-lande ved tredjemands uautoriserede adgang igennem en netbank eller mobilbank fra Jyske Bank
  • Dækker tab på op til 3 mio. kr. pr. kunde (juridisk enhed) pr. forsikringsår (dog maks. 3. mio. kr. pr. indbrud, uanset om indbruddet rammer flere forskellige sikredes konti) – selvrisikoen er 0 kr. pr. skade
  • Cyberforsikring dækker omkostninger på op til 1 mio. kr. pr. forsikringsår til at genoprette IT-systemer, hvis systemerne er blevet hacket i forbindelse med indbrud i netbanken
  • Hvis du allerede har en netbankforsikring og ønsker at beholde den, vil forsikringen tegnet gennem Jyske Bank dække en evt. forskel mellem selvrisikoen på din nuværende forsikring og selvrisikoen på den forsikring, banken har tegnet.

Dette er en generel og ikke-udtømmende beskrivelse af forsikringen. De nærmere betingelser og vilkår for dækningen fremgår af forsikringsbetingelserne samt Jyske Banks regler for eBanking, som findes på jyskebank.dk/aftaler.

Forsikringen er tegnet i samarbejde med AIG Europe Limited, som også vil stå for skadesbehandlingen. Marsh & McLennan Agency står for håndteringen af alle kundehenvendelser.  

Hvad er dækket? Netbankforsikring Cyberforsikring
Indbrud i netbanken begået af tredjemand X  
Dækker konti i EU/EØS X  
Dækker netbank og mobilbank X  
Omkostninger til at genoprette systemer eller netværk efter netbanksindbrud   X
Juridisk bistand i forbindelse med misbrug af personoplysninger   X
Se de nærmere dækninger i forsikringsbetingelserne

Hvad skal du gøre i tilfælde af indbrud?

  1. Spær straks din netbank ved at kontakte banken på 7012 0000 (døgnåbent)
  2. Anmeld indbruddet til Marsh & McLennan Agency på 4595 9530 (i tidsrummet 9-16).
  3. Anmeld indbruddet til politiet
  4. Udfyld, underskriv og send skadesanmeldelsesblanketten (findes i boksen til højre) til [email protected]

Behov for mere information om forsikringen?

Kontakt Marsh & McLennan Agency på 4595 9530 (mellem 9-16)