Der er styr på din sikkerhed i Jyske Netbank Erhverv

Det er sikkert at bruge Jyske Netbank Erhverv. Det skyldes blandt andet, at man kun kan få adgang til Jyske Netbank Erhverv med en engangsnøgle fra NemID, og at alle data, der sendes mellem din browser og Jyske Bank, er krypterede. Og da engangsnøglerne ikke ligger på computeren, vil det være svært for en hacker at skaffe sig adgang til Jyske Netbank Erhverv.

NemID nøglekortet

Når du bruger NemID til Netbank Erhverv, kan du kun logge ind med det NemID, som er tilknyttet dig som bruger på Netbank Erhverv. Dvs. du kan ikke bruge dit eget private NemID til login.

Med NemID har du en login-løsning, hvor der er stor fokus på sikkerhed. Sikkerheden består blandt andet i, at du både har "noget i hovedet" (dit bruger-id og adgangskode) og "noget i hånden" (papkortet med engangskoder, kaldet et nøglekort). Du kan også få en nøgleviser - en elektronisk udgave af nøglekortet. Hver gang du udfører en handling i Jyske Netbank Erhverv - fx overfører penge eller betaler en regning - skal du indtaste din adgangskode som bekræftelse.

Der er ingen, der kan bruge dit kodeord til noget uden dit nøglekort. Eller dit nøglekort uden dit kodeord. Får du alligevel mistanke om, at andre kender dine informationer, skal du hurtigst muligt spærre netbanken.

NemID nøgleapp til erhverv

NemID nøgleapp er et supplement til det eksisterende nøglekort og kan bruges alle de steder, hvor du bruger NemID nøglekort. Har du flere nøglekort, kan appen kun erstatte ét nøglekort. Appen er lige så sikker som NemID nøglekortet. Sikkerheden består bl.a. i, at appen fungerer med en firecifret kode eller fingeraftryksgenkendelse/Face ID.

Du finder NemID nøgleappen til erhverv ved at søge på ”NemID nøgleapp erhverv til bank” i Google Play eller App Store.

Se spørgsmål og svar om NemID nøgleapp på finansdanmark.dk

Se, hvordan du kommer i gang med NemID nøgleapp

Yderligere sikkerhed

Der gemmes ikke informationer fra Jyske Netbank Erhverv på din computer, og efter du har afsluttet Jyske Netbank Erhverv er det derfor heller ikke muligt at bladre tilbage til informationer, som du tidligere har kigget på.

Hvis Jyske Netbank Erhverv ikke modtager en forespørgsel fra din computer i 1 time, bliver din forbindelse automatisk afbrudt, med mindre du beder om udsættelse.


Syv gode sikkerhedstips

 1. Sørg for, at andre ikke får kendskab til din adgangskode og dit nøglekort.

 2. Lad være med at scanne eller tage billede af nøglekortet og gemme det på din harddisk eller smartphone.

 3. Reager aldrig på en e-mail, som beder dig om at indtaste personlige oplysninger på en hjemmeside. Vær opmærksom på, at de internationale kortselskaber, Nets eller banker aldrig sender e-mails eller kontakter dig telefonisk for at bede om dit kortnummer, udløbsdato, kontrolcifre, CPR eller PIN-kode.

  • Sørg generelt for, at informationssikkerhed er højt prioriteret i virksomheden
  • Beskyt virksomhedens computere, netværk og øvrig infrastruktur
  • Hold styresystemer, software og programmer opdateret
  • Implementer en politik for informationssikkerhed

 4. Hvis du bruger Jyske Netbank Erhverv på steder, hvor andre færdes, så forlad aldrig computeren, mens du er tilsluttet og bed aldrig computeren huske dit kodeord.

 5. Når du er færdig med at bruge Jyske Netbank Erhverv, så afslut straks via 'Log af' i toppen.

 6. Hvis du får grund til at tro, at andre har fået kendskab til din adgangskode eller dit nøglekort, skal du omgående spærre for adgangen til Jyske Netbank Erhverv, og kontakte din erhvervspartner.

Få dækket tab ved indbrud

Det er op til virksomheden at sikre en tilstrækkelig sikkerhed omkring virksomhedens it-løsninger, herunder også Netbanken. Banken dækker ikke tab ved indbrud, men Jyske Bank har tegnet en netbankforsikring, der under visse betingelser dækker tab på erhvervskonti som følge af misbrug af Jyske Netbank Erhverv.

Læs om Netbankforsikring

Forsikringsmæglerne og forsikringsselskaberne yder den forsikringsmæssige rådgivning, så kontakt skal ske til dem i forbindelse med tegning af forsikringen. Jyske Bank yder ingen rådgivning om netbankforsikring.