Jyske Mastercard afbestillings- og rejseforsikring

Både Mastercard Gold og Mastercard Platinum inkluderer en omfattende afbestillings- og rejseforsikring. Forsikringen dækker indehaveren af et privat- eller firmakort og medrejsende ægtefælle/samlever, der har samme folkeregisteradresse. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn (til og med 23 år) er også dækket, når rejsen foretages samme med kortindehaveren. 

Er udrejse ikke sammen med kortindehaveren, træder dækningen først i kraft fra det tidspunkt, forsikrede mødes med kortindehaveren for at tilbringe rejsen sammen.

Bemærk at der ikke er tilknyttet forsikring til Mastercard Gold eller Mastercard Platinum Familiekort. Der er heller ikke forsikring tilknyttet Mastercard Basic Privatkort eller Mastercard Silver Firmakort.

Forsikringen gælder ferierejser, erhvervsrejser og kombinerede erhvervs-/ferierejser i hele verden.

Vil du høre mere om dækningen? Ring til Jyske Mastercard kundeservice på telefon 36 73 74 80.

Tillægsforsikring

Forsikringen i Mastercard Gold dækker rejser op til 30 dages varighed med en forsikringssum ved afbestilling på op til 40.000 kr.

Forsikringen i Mastercard Platinum dækker rejser op til 60 dages varighed med en forsikringssum ved afbestilling på op til 60.000 kr.

Varer din rejse længere eller ønsker du en højere sum ved afbestilling, kan du købe en tillægsforsikring, der koster:

Medicinsk forhåndsvurdering

Rejseforsikringer dækker kun akut opstået sygdom og skader på rejsen.

Hvis du to måneder inden afrejse eller inden rejsen bestilles har haft brug for ekstraordinært besøg hos lægen, har været indlagt eller har fået ændret din medicin, er det vigtigt, at du får en medicinsk forhåndsvurdering.

SOS’ hjemmeside kan du læse mere medicinsk forhåndsvurdering og søge om en sådan forhåndsvurdering.

Brug for akut hjælp?

Hvis du får brug for akut forsikringshjælp på rejsen - fx ved alvorlig sygdom eller skade - kan du kontakte SOS International A/S døgnet rundt:

SOS International A/S
Telefon (+45) 33 55 37 30 eller (+45) 70 10 50 50
sos@sos.dk

Hvis du bliver indlagt eller kommer i behandling på et hospital:

Information til hospitalet - Jyske Mastercard Gold [PDF]
Information til hospitalet - Jyske Mastercard Platinum [PDF]

Anmeld skade

Har du har en skade/forsinkelse/ulykke eller andet, hvor du har brug for at benytte den tilknyttede rejseforsikring, skal du udfylde en skadesanmeldelse. Denne indsendes til rejse@codan.dk

Kontaktoplysninger:
Codan Forsikring A/S
Telefon: (+45) 33 55 37 20