Jyske Mastercard afbestillings- og rejseforsikring

Både Jyske Mastercard Gold og Jyske Mastercard Platinum inkluderer en omfattende afbestillings- og rejseforsikring. Forsikringen dækker indehaveren af et privat- eller firmakort og medrejsende ægtefælle/samlever, der har samme folkeregisteradresse. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn (til og med 23 år) er også dækket, når rejsen foretages samme med kortindehaveren.

Sker udrejse ikke sammen med kortindehaveren, træder dækningen først i kraft fra det tidspunkt, forsikrede mødes med kortindehaveren for at tilbringe rejsen sammen.

Forsikringen gælder ferierejser, erhvervsrejser og kombinerede erhvervs-/ferierejser i hele verden. Læs mere om din forsikring hos Tryg. Her finder du:

  • Forsikringsbetingelser
  • Produktinformation
  • Information og test angående behov for Medicinsk forhåndsgodkendelse
  • Mulighed for at forlænge rejseperioden eller forhøje afbestillingssummen
  • Assistancekort, som du kan printe og medtage på rejsen
  • Mulighed for skadesanmeldelse

Kontakt

Vil du høre mere om dækningen inden du vælger kort? Ring til Jyske Mastercard kundeservice på telefon 36 73 74 80.

Har du akut behov for hjælp på din rejse ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte Tryg Alarm på +45 70 22 62 13. De svarer døgnet rundt.

Har du spørgsmål til forsikringen, kan du kontakte Tryg Forsikring på + 45 44 20 44 96.

Vil du anmelde en skade? Anmeld din skade her

Hvilke kort er omfattet?

Privatkort: Der er tilknyttet forsikring til Jyske Mastercard Gold og Jyske Mastercard Platinum. Der er ikke tilknyttet forsikring til Familiekort knyttet til disse kort. Der er heller ikke forsikring tilknyttet Jyske Mastercard Basic Privatkort,

Firmakort: Der er forsikring tilknyttet Jyske Mastercard Gold Firmakort og Jyske Mastercard Platinum Firmakort. Derimod er der ikke forsikring tilknyttet Jyske Mastercard Silver Firmakort.