Opsætning af CAMT.54 (kontoudtog) til Bank Connect (JNE basis)

Du har fået oprettet en Bank Connect-aftale, og benytter "Jyske Netbank Erhverv basis" I netbanken definerer du, hvilke data der skal sendes til dit økonomisystem og hvor tit. Spørgsmål til opsætningen i dit økonomisystem rettes til din ERP-leverandør.

Sådan definerer du indstillingerne

 1. Log på Jyske Netbank Erhverv (vejledning).
 2. I menuen i venstre side vælger du "Bank Connect" og herunder "Bank Connect - Indstillinger".
 3. Vælg overskriften "Kontoafstemning".
 4. I feltet "Leveringsadresse" skal du vælge jeres Bank Connect-aftale. Den er normalt navngivet med "BCA-…"
 5. I format-feltet skal du markere formatet "XML – ISO 20022 – CAMT.54".
 6. Afslut registreringen af de faste indstillinger med "Gem indstillinger".

Disse indstillinger vil være gældende for fremtidige bestillinger af typen "Kontoafstemning". Du kan dog ændre disse indstillinger på hver enkelt bestilling. 

Sådan bestiller du kontoafstemningsfiler

Du skal nu bestille leveringen af kontoafstemningsfiler via Bank Connect.  

 1. Vælg "Bank Connect" og herunder "Bank Connect - Udlæs" i menuen til venstre.
 2. Vælg "Bestil nyt udtræk" i højre side.
 3. Vælg "Kontoafstemning" i toppen.
 4. Vælg den ønskede hyppighed. Vælg hyppigheden "Dagligt", hvis der skal sendes data til dit økonomisystem hver morgen. 
 5. Vælg den eller de konti, som der skal sendes data om. Du kan markere flere konti ved at holde CTRL-tasten nede, mens du udpeger kontiene.
 6. Vælg "Nej" til at sammenlægge dette udtræk med andre udtræk af samme type.
 7. "Dato for 1. udtræk" kan tidligst være første bankdag efter at du bestiller udtrækket. 
 8. Har du behov for, at vælge et andet format eller en anden leveringsadresse end det du indledningsvist registrerede under "Indstillinger", så klikker du nu "Gemte indstillinger" og vælger, hvad der skal være gældende for dette udtræk.
 9. Afslut bestillingen ved at klikke "Bestil".

Nu er det faste udtræk sat op, og du kan fra "dato for 1. udtræk" tjekke, at dit økonomisystem modtager de bestilte data fra Jyske Bank.